Aanmeldformulier

 

LIDMAATSCHAP 2024

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering en is in de laatste ALV vastgesteld op € 20,- per jaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari van enig jaar tot 1 januari van het volgend jaar.

Opgaven voor ons lidmaatschap, gedurende de laatste 3 maanden van het lidmaatschapsjaar, gaan in per 1 januari. U kunt dan al wel gratis meedoen aan de weekwandelingen die door de club worden aangeboden.

Voor de eerste contributie ontvangt u een factuur van de Penningmeester, daarna wordt de contributie automatisch geïncasseerd.

Ook voor delen van het jaar bent u het volledige contributiebedrag verschuldigd.

Tevens heeft u de keuze om via onze vereniging met korting lid te worden van de KWBN (Koninklijke Wandelbond Nederland). Verdere informatie over de wandelpas (via de App), korting bij evenementen en 4x per jaar het Magazijn Wandel.nl vindt u op de site van de KWBN en op www.wandel.nl

De KWBN brengt vanaf 2023 geen papieren wandelgids meer uit. Een overzicht van de wandelingen wordt opgenomen in het Magazijn Wandel.nl.

De contributie van onze vereniging wordt, indien van toepassing, verhoogd met de bijdrage verschuldigd aan de KWBN. Deze bedraagt in 2024 voor KWBN Basis  € 19,50 en voor KWBN Compleet (= inclusief Magazijn Wandel.nl) € 32,-.

Resumé:

Lidmaatschap Vereniging DWK + KWBN Compleet € 52,- (€ 20 + €32,-)

Lidmaatschap Vereniging DWK + KWBN Basis € 39,50 (€ 20,- + €19,50)

Lidmaatschap Vereniging DWK  € 20,-

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden en kan tot en met 27 november 2024 !

Restitutie van (een deel van) de contributie is niet mogelijk.

Let op: Mutaties in het bestand van de KWBN in de periode 1 december 2024 tot 1 januari 2025 zijn niet mogelijk. Opzeggingen of wijzigingen die na 27 november bij ons binnenkomen, kunnen niet meer worden verwerkt. Mutaties gaan dan pas per 1 januari 2026 in en over het jaar 2025 is de volledige contributie verschuldigd op basis van de "oude" situatie.

Alle velden moeten verplicht worden ingevuld en u krijgt geen bevestiging  na "versturen" van uw aanmelding. Binnen ca. 1 week krijgt u bericht van onze ledenadministratie.

Bij versturen van deze inschrijving geeft u het bestuur toestemming uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor het ledenbestand en het verzenden van berichten. Hieronder valt ook het gebruik van beeldmateriaal gerelateerd aan wandelactiviteiten.