Aanmeldformulier

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering en is op 11 januari 2019 vastgesteld op € 15,- per jaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 november van enig jaar tot 1 november van het volgend jaar.

Opgaven voor ons lidmaatschap, gedurende de laatste 2 maanden van het lidmaatschapsjaar (september/oktober), gaan in per 1 november.

Voor de verschuldigde contributie ontvangt u t.z.t. een rekening van de penningmeester.

Ook voor delen van het jaar bent u het volledige contributiebedrag verschuldigd.

Tevens heeft u de keuze om via onze vereniging lid te worden van de kWbn (Koningklijke Wandelbond Nederland). Verdere informatie over de wandelpas, korting bij evenementen, de wandelgids en 4x perjaar het blad Wandel.nl vindt u op de site van de kWbn en op www.wandel.nl

De contributie van onze vereniging wordt, indien van toepassing, verhoogd met de bijdrage verschuldigd aan de kWbn. Dze bedraagt in 2022 voor het Basis abonnement € 11,50 en voor het alles-in-1 pakket € 19,-.

Resumé:

Lidmaatschap DWK + Alles-in-1 pakket kWbn € 34,- (€ 15 + € 19,-)

Lidmaatschap DWK + Basis lid kWbn € 26,50 (€ 15,- + € 11,50)

Lidmaatschap DWK Verenigingslidmaatschap € 15,-

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden vòòr 24 oktober van het lopende verenigingsjaar.

Restitutie van (een deel van) de contributie is niet mogelijk.

Let op: Mutaties in het bestand van de kWbn in de periode 1 november 2021 tot 1 januari 2022 zijn niet mogelijk. Opzeggingen of wijzigingen die na 24 oktober bij ons binnenkomen, kunnen niet meer worden verwerkt. Mutaties gaan dan pas per 1 januari 2023 in. Over het jaar 2022 is de volledige contributie verschuldigd op basis van de "oude" situatie.

Alle velden met een * moeten verplicht worden ingevuld.

Bij ondertekening van deze inschrijving geeft u het bestuur toestemming uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor het ledenbestand en het verzenden van berichten. Hieronder valt ook het gebruik van beeldmateriaal gerelateerd aan wandelactiviteiten .