Privacy Policy

Privacy Policy


 

De Wandelende Krabben hecht veel belang aan de bescherming van de privacy.
De persoonsgegevens van de leden worden beheerd door de Wandelende Krabben, in overeenstemming met de Nederlandse Wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens en, vanaf de inwerkingtreding ervan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG).

De functionaris voor gegevensbescherming van de Wandelende Krabben kan gecontacteerd worden per mail 

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden door De Wandelende Krabben verwerkt:

Persoonlijke gegevens
Foto’s (op de website)

de Wandelende Krabben verzamelt uw persoonsgegevens voornamelijk wanneer :
u zich aansluit bij de club
u wijzigingen van uw gegevens doorgeeft aan de club (b.v. verhuis, ..)

Uw persoonsgegevens worden intern gebruikt voor onze ledendatabase.

Uw gegevens worden extern gebruikt voor :

KWBN
Verzekering
Website (foto’s)

Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap, en nadien tot de wettelijke bewaarplicht is verstreken.

De Website

Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers. Onze website wordt geschreven en gehost door ATAPI samen met eigen vrijwilligers. De website is ingericht met het programma Joomla
De website van de Wandelende Krabben gebruikt geen cookies.

Bij een datalek zal de Wandelende Krabben na overleg met de AVG-functionaris binnen de gestelde termijn van 72 uur het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien er risico’s voor personen uit voortkomen. Tevens zullen de personen geïnformeerd worden waarvan de data is gelekt.
Alle datalekken worden intern vastgelegd en gedocumenteerd.

Een informatiedocument over het beleid van de Wandelende Krabben inzake de bescherming van persoonsgegevens kan geraadpleegd worden op deze website indien u meer informatie wenst over de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming, het privacybeleid van de Wandelende Krabben en uw rechten.

 

In overeenstemming met artikel 77 van de AVG kunt u ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (vanaf 25 mei 2018 de Autoriteit voor gegevensbescherming) op het volgende adres:
Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag