Brabantse Waltocht zaterdag 17 augustus 2024

Brabantse Waltocht zaterdag 17 augustus 2024


 
image

 

Alweer een unieke wandeling langs een opvallend reliëf element, over en langs de Brabantse Wal met mooie vergezichten:

Brabantse Waltocht 3e zaterdag in augustus. De start is bij Tennisvereniging Mattemburgh, Sportlaan 2,  4631 CR Hoogerheide/Woensdrecht.

Een wandeldag waar gemiddeld jaarlijks zo'n 600 deelnemers inschrijven.

Met als doel velen bekend te maken met een mooi stukje natuur, ingeklemd tussen Zeeland en Vlaanderen. Wandelingen langs en over de steilrand, een abrupte overgang van hoger gelegen zandgronden naar kleipolders op zeeniveau. Op sommige plaatsen bedraagt het hoogteverschil wel meer dan 20 meter. Natuur en cultuur tonen zich hier op hun fraaist. Van zichtas tot moeras, van Zeezuiper tot zwarte zwaan.

De afzettingen onder deze zandduinen zijn ge­vormd tijdens het begin van het IJstijdvak (Pleis­toceen), zo'n 2 tot 1,6 miljoen jaar geleden. Het gebied vormde toen een estuarium waar Rijn en Maas in zee uitmonden. In dit estuarium werden, onder invloed van getijbewegingen, sedimenten afgezet die bestaan uit een afwisseling van zand en klei. Na de vorming van deze sedimenten vonden er grootschalige bodembewegingen in het zuiden van Nederland plaats waardoor de rivierlopen van Rijn en Maas in noordoos­telijke richting verschoven.

De Schelde heeft tijdens het laatste deel van het Weichselien langs de voet van de steilrand gestroomd als een verwilderd riviersysteem met een com­plex stelsel van water- en sediment voerende geulen en bijna onbegroeide zandplaten. Vanuit deze riviervlakte werd door de wind veel zand opgeno­men en over de steilrand heen getransporteerd, waardoor een uitgestrekt gebied met rivierduinen ontstond. Deze rivierduinen hebben hun maximale uitbreiding op de Kalmthoutse Heide.

Wilt u wat aan uw conditie doen na de vakantie? Dan is dit een uitstekende gelegenheid, al wandelend gezond deze mooie omgeving 'te verkennen'.  Een aanrader!!

Afstanden: Wegens het succes van het 6 lussen concept bij de Pinkstertochten  zijn een 6 tal lussen uitgepijld variërend van 6,5 tot 8,5 km zodat de volgende afstanden mogelijk zijn: circa  7 - 14 - 21 - 28 - 35 en 42 km. Dat betekent dat u na elke lus terugkomt bij de start. Was het te licht, dan loopt u nog een extra lus , als het te zwaar bleek dan een lus minder ….uw vervoermiddel is dichtbij. Veel plezier met de variatie aan routes.

Startplaats:  Mattemburgh tenniscentrum
Sportlaan 2,  4631 CR Hoogerheide/Woensdrecht

Afstanden: 7 - 14 - 21 - 28 - 35 en 42 km

-