Brabantse Waltocht zaterdag 20 augustus 2022

Brabantse Waltocht zaterdag 20 augustus 2022


 
image

Deze zomerwandeling wordt georganiseerd op zaterdag 20 augustus 2022 en voert langs de Brabantse Wal met mooie vergezichten.

De Brabantse Wal, ook wel aangeduid als Zoom, is een opvallende verhoging in het landschap in het zuidwesten van de Nederlandse provincie Noord-Brabant, op de grens met Zeeland en de Belgische provincie Antwerpen. Het glooiende terrein van de Brabantse Wal klimt bij Woensdrecht tot wel 20 meter boven zeeniveau en dit levert fraaie vergezichten op. Na het klimmen gaat het landschap plots weer over in de uitgestrekte polders rond Steenbergen, de wateren van de Zeeuwse delta en de bossen van de Wouwse Plantage. In het midden van het gebied ligt Bergen op Zoom.

De afzettingen onder deze zandduinen zijn gevormd tijdens het begin van het IJstijdvak (Pleistoceen), zo’n 2 tot 1,6 miljoen jaar geleden. Het gebied vormde toen een estuarium waar Rijn en Maas in zee uitmondden. In dit estuarium werden, onder invloed van getijbewegingen, sedimenten afgezet die bestaan uit een afwisseling van zand en klei.

Na de vorming van deze sedimenten vonden er grootschalige bodembewegingen in het zuiden van Nederland plaats waardoor de rivierlopen van Rijn en Maas in noordoostelijke richting verschoven. De Schelde heeft tijdens het laatste deel van het Weichselien langs de voet van de steilrand gestroomd als een verwilderd riviersysteem met een complex stelsel van water- en sedimentvoerende geulen en bijna onbegroeide zandplaten. Vanuit deze riviervlakte werd door de wind veel zand opgenomen en over de steilrand heen getransporteerd, waardoor een uitgestrekt gebied met rivierduinen ontstond. Deze rivierduinen hebben hun maximale uitbreiding op de Kalmthoutse Heide.

Naar gelang de gekozen afstand (7-14-21-28-35 of 42 kilometer) lopen de deelnemers over verschillende landgoederen, door polders en bossen rond Hoogerheide en Woensdrecht.

Startplaats:

Mattemburgh tenniscentrum
Sportlaan 2
4631 CR Hoogerheide/Woensdrecht